More Website Templates @ TemplateMonster.com - January21, 2013!
כיצד על החייב לנהוג כנגד הליך בהוצאה לפועל…

הוצאה לפועל (הנקרא –הוצל"פ) הוא מנגנון הנועד לגבות כספים כאשר אדם לא משלם את חובו.החוב יכול להיות כלפי אדם שניתן כנגדו פסק-דין, ו/או חיוב שדינו כפס"ד (שטר משכון, תובענות, שקים/שטרות וכד'), המחייב אותו לשלם לאחר או לעשות דבר שהוא מחויב על פי החוק לבצע.
החוק הרלוונטי בעניין הוא חוק הוצל"פ , התשכ"ז-1967, והתקנות שהותקנו מכוחו.
לאחר פתיחת תיק ע"י הזוכה בלשכת ההוצל"פ נשלחת לחייב אזהרה ,המודיעה לו כי נפתח כנגדו תיק הוצל"פ .במכתב אזהרה זו ניתנה לחייב אפשרות להגיע לאחת ללשכות ההוצל"פ הקרובות למקום מגוריו ולהתייצב לחקירת יכולת הבודקת את עמידותו הכלכלית ,החייב חייב לעשות חקירת יכולת בתוך תקופת האזהרה וזאת על מנת שלא יפעלו כנגדו בהליכים שונים הכוללים עיקולים,צווי מאסר וכדומה.
חייב המגיע לחקירת יכולת צריך להגיע מצויד בתעודת זהות ובמסמכים המעידים על ההוצאות וההכנסות שלו וזאת על מנת לבדוק את התשלום אשר יקבע לו בגין החוב.
ניתן להזמין חייב לחקירת יכולת במקרים הבאים :
*כאשר החייב מבקש בקשה לתשלום החוב בתשלומים.
* ביוזמת רשם ההוצל"פ.
*על פי בקשת הזוכה.
הכרזה על חייב כמוגבל באמצעים
רשם ההוצל"פ רשאי להכריז על חייב כמוגבל באמצעים כאשר הוא בודק את מצבו הכלכלי של החייב או במקרה בו הזוכה מבקש להכריז על החייב כמוגבל באמצעים.
על חייב מוגבל באמצעים ישנם מגבלות הכוללות :הגבלה על החזקת כרטיס אשראי,הגבלת יציאה מהארץ,הגבלה מבנק ישראל,הגבלה מלשמש בראש תאגיד.
כאשר לחייב ישנם טענות כלפי החוב שנפתח יש צורך להגיש התנגדות לביצוע השטר/תובענה:
בקשה שכזו צריכה להיות נתמכת בתצהיר מאומת על ידי עו"ד בצירוף כל האסמכתאות הדרושות להוכחת הטענות .
ישנם מספר טענות שניתן לעלות במסגרת זו,להלן מספר דוגמאות:
כאשר שיק ניתן כבטחון לעסקה בין הצדדים במקרה זה הצ'ק הוא על תנאי, זיוף על גבי החתימה או שנחתמה ללא רשות כדרישת פקודת השטרות.
העדר תמורה בין החייב זוכה כאשר הסחורה לא סופקה בעד השיק שניתן.אי אחיזה כשורה ,שיק פגום כאשר יש עליו מחיקות וההיסב לא תקין. ישנה טענה שנקראת טענת "פרעתי" שמשמעותה כי החוב או הפסק דין שולם ע"י החייב.
כאשר מוגשת התנגדות במועד, מורה רשם ההוצאה לפועל על עיכוב ההליכים בתיק ההוצאה לפועל והעברת הדיון בהתנגדות לבית משפט השלום.במידה והבקשה מוגשת לאחר חלוף תקופת האזהרה, בנוסף לבקשת ההתנגדות יש להגיש בקשה להארכת מועד להתנגדות, בצירוף תצהיר החתום ע"י עורך- דין. במקרה שהוגשה להוצל"פ בקשה להתנגדות לשטר כזה הסמכות לעיכוב הליכים היא של בית המשפט ולא יבוצע במסגרת תיק הוצאה לפועל עיכוב הליכים אוטומטי.

המלצה לכל החייבים להתייעץ עם עו"ד הבקיא בנושא וזאת על מנת לבדוק את האפשרויות העומדות לפניו.

אין תגובות עדיין

השאר תגובה

אתה חייב להיות מחובר על מנת שתוכל להגיב לפוסטים.