More Website Templates @ TemplateMonster.com - January21, 2013!
איסור להצגת מחיר במטבע שאינו קיים –נגמר עידן 99 אגורות
החל מ-1 בינואר 2014 ,לא יוצגו מחירים במספרים הנוקבים באגורות לדוגמה 9.99.
הרשות להגנת הצרכן תחל הרשות באכיפה על הטעיה על פי חוק הגנת הצרכן בגין הצגה או נקיבה של מחיר במטבע שאינו קיים: החלטה שתסייע לקמעונאים לנקוט בהגינות.
כיום ישנם רשתות וחנויות רבות אשר משתמשות בשיטת פרסום של מחירים הנוקבים באגורות וזאת על מנת להטעות את הצרכן.
למעשה למרות שהמחיר מציין אגורות החיוב בפועל הן בכרטיס אשראי אינו מחויב באגורות אלה מחויב במספרים שלמים.
צרכנים רבים פנו בתלונות על כך הטעייה במחירים ועל עיגול המספרים למחיר גבוה .

האגורות לא קיימות יותר במטבע הישראלי ולכן החוק החדש מחייב כי המחירים יהיו מספרים עגולים ,בנק ישראל קבע את כללי העיגול:סכומים מ1 אג ועד 4 אג' יעוגלו כלפי מטה,וסכומים החל מ5 אג' ועד 9 אג' יעוגלו כלפי מעלה.
הפרה על החוק מהווה עבירה פלילית עפ"י חוק הגנת הצרכן.
ישנם שירותים אשר לא כלולים בחוק זה והם חיובים על פי פעימות מונה לדוגמה :דלק ,חשמל ,מים ,גז או כל מוצר שנקבע על ידי רשות מרשויות המדינה ,לרבות רשות המיסים .

חוק הגנת הצרכן מגן על הצרכן מפני מצוקתם ,ישנם סוגיות מרכזיות בחוק הגנת הצרכן הכוללות:
• איסור הטעיה- חל איסור על עוסק להטעות צרכנים במעשה או במחדל בכל עניין מהותי בעסקה. החוק מביא רשימה לא סגורה של עניינים שייחשבו מהותיים בעסקה. כן חל איסור על הטעייה באריזה והטעייה בפרסומת, במיוחד פרסומת ודרך שיווק המכוונות לקטינים.
• איסור על ניצול מצוקה- חל איסור גם על ניצול מצוקתו של הצרכן, בורותו, או הפעלת השפעה בלתי הוגנת עליו.
• חובת גילוי- על העוסק חלות חובות גילוי בנוגע לכל פרט שעשוי להיות מהותי. העוסק צריך לציין את שמו ומספר הזהות שלו, ואת מדיניותו לגבי החזרת טובין שלא עקב פגם. החוק קובע הוראות מיוחדות לעניין חובת גילוי בעסקה מתמשכת.
אין ספק שבעקבות החוק בשיטת הצגת המחירים ללא אגורות הצרכן לא יהיה נתון לפרסומות מטעות ולחיובים גבוהים .

אין תגובות עדיין

השאר תגובה

אתה חייב להיות מחובר על מנת שתוכל להגיב לפוסטים.