More Website Templates @ TemplateMonster.com - January21, 2013!
רשלנות בנושא פסיכיאטרי

רבים מהאנשים במהלך חייהם נחשפים לטיפול פסיכיאטרי על מנת להתמודד עם הקשיים
היומיומיים.הפסיכיאטריה עוסקת בבריאות הנפש,תחום זה הוא תחום אפל ורגיש שכן אין
יודעים מה קורה בנפשו של האדם.במסגרת הטיפול ישנם בעיות נפשיות אשר ניתנות למטופל
הן ע"י שיחות והן ע"י טיפול התנהגותי.הטיפול נעשה על פי חומרת מצבו של המטופל עד לנסיון
להחזרתו למוטב ולחיים נורמטיביים.
רשלנות באבחון תסמיני מחלתו של המטופל או טיפול רפואי שגוי יכול לגרום למצבו של המטופל
להידרדר ואף לעיתים להגיע לבית חולים פסיכיאטרי.חוק לטיפול בחולי נפש מפרט את ההגנות
בפני ניצול לרעה של הסמכות להורות על אשפוז כפוי, הן באמצעות הגברת הפיקוח על הפעלת
סמכויותיו של הפסיכיאטר המחוזי והן באמצעות הגבלת שיקול דעתו.פסיכיאטר מחוזי רשאי לתת
הוראה לאשפוז כפוי "בדחיפות" רק בהתקיים שני תנאים: התנאי הראשון הוא שהבדיקה
הפסיכיאטרית מצביעה על קיומן של ראיות משכנעות לכך שהאדם עלול לסכן את עצמו או את זולתו
סיכון פיזי מיידי, והתנאי השני הוא קיומו של קשר סיבתי בין המחלה לבין הסיכון. בנוסף נקבע כי
חולה זכאי לקבל מידע בכתב ובעל פה על זכויותיו, להמשיך לנהל את נכסיו בעת האשפוז, ללבוש
את בגדיו האישיים ולשמור על קשר עם החוץ. כן הוכרה, במידה מוגבלת, זכותו של חולה לפרטיות
והוכרה זכותו של חולה לסרב לקבל טיפול רפואי, למעט טיפול חירום .החוק קובע שהחולה זכאי
להשתתף, במידת האפשר, בתכנית הטיפול בו, ולקבל מידע רפואי בקשר למצבו. כן נקבע כי זכותו
של החולה להופיע בפני הוועדה הפסיכיאטרית הדנה בערר על החלטות הפסיכיאטר המחוזי,
ולהשמיע טיעוניו בעצמו או באמצעות בא כוחו.
ישנם עילות רבות בתביעות רשלנות בגין רשלנות רפואית פסיכיאטרית לדוגמה :טעות באבחון מחלתו
של המטופל,טיפול תרופתי שגוי,אשפוז כפוי ללא הצדקה,פענוח בדיקות שגוי,שחרור מטופל מסוכן
לסביבתו וכו'.
חולי הנפש לא תמיד מסוגלים לבטא את מצוקתם או להתלונן בגין טיפול רשלני שנגרם להם .לכן במידה
ויש חשש לרשלנות הן בטיפול והן כלפי המוסד יש לפנות לעו"ד העוסק בתחום של רשלנות רפואית על
מנת לבדוק את התיק ואת סיכויי ההצלחה בגינו. יש לבדוק באמצעות מומחה בנושא את החומר הרפואי
ואת הרשלנות במידה וקיימת.
יש לזכור כי תביעות רשלנות רפואית על יסוד נפשי הם התביעות הקשות ביותר להוכחה וזאת לאור
מורכבותם והקושי הרב לדעת את נפשו של האדם.

אין תגובות עדיין

השאר תגובה

אתה חייב להיות מחובר על מנת שתוכל להגיב לפוסטים.