More Website Templates @ TemplateMonster.com - January21, 2013!
מהי צוואה ומה סוגי הצוואות הקיימות?

צוואה היא הצהרה בכתב, המהווה מסמך משפטי, ומסדירה את חלוקת הרכוש של אדם לאחר מותו.
הצוואה יכולה לכלול את רצון המוריש לעשות עם רכושו ואף לכלול פרוט של הוראות מדויקות לבצוע
חלוקת הרכוש והתנאים לחלוקה. החוק אינו מחייב אדם לעשות צוואה ובמקרה בה אדם לא מותיר
אחריו צוואה חלוקת הרכוש מתבצעת על פי חוק הירושה.
יתרונות בבצוע צוואה: על מנת להוריש רכוש לאדם שאינו בן משפחה יש צורך לבצע צוואה.
במקרה של ידועים בציבור, בני זוג גרושים ובני זוג אשר אין להם משפחה וילדים ועל מנת
למנוע סכסוכים ותביעות בדבר הרכוש הצוואה נותנת פיתרון בנושא.
אין מניעה לבצוע מספר צוואות ובכל זמן נתון יכול המוריש לבצע צוואה חדשה המבטלת את
הצוואה הקודמת והצוואה האחרונה היא התקפה.
ישנם ארבעה סוגי צוואות :
צוואה בכתב יד – כתובה כולה בידי המצווה, וחתומה בחתימתו ובכתב ידו. על פי
סעיף 19 לחוק, הירושה, נושאת את תאריך עריכתה, גם הוא בכתב ידו של המצווה.
צוואה בפני עדים – נעשית בכתב, נושאת תאריך, נחתמת בידי המצווה בפני שני עדים.
על פי סעיף 20 לחוק הירושה,
המצווה חייב להצהיר בפני העדים כי זו צוואתו ובאותו מעמד חותמים גם העדים על
הצוואה כדי לאשר שהיו עדים
לעריכתה בידי המצווה. הצוואה יכולה להיות כתובה בכתב יד או מודפסת, אך החתימות
חייבות להיות בכתב ידם
של המצווה והעדים, ולהיחתם במועד עריכת הצוואה ולא במועד מאוחר יותר. מומלץ כי
לפחות אחד העדים יהיה
עורך דין המתמחה בעריכת צוואות, כדי למנוע מהמצווה טעויות שעלולות לאחר מותו
להביא לפסילת הצוואה.
צוואה בפני רשות – על פי סעיף 22 לחוק הירושה, צוואה בפני רשות היא צוואה הנאמרת
בעל פה או מוגשת בכתב בפני שופט, הרשם לענייני ירושה, חבר בית דין דתי או נוטריון.
אם הצוואה נאמרת בעל פה היא מוקראת למצווה
בידי הרשות, ובסופה יבואו הצהרה, חתימת הרשות ואישור הרשות על מועד עריכת הצוואה
וכי הצוואה נערכה בידי המצווה.
צוואה בעל פה – ידועה גם בשם צוואת "שכיב מרע". על פי סעיף 23 לחוק הירושה אפשרות
זו קיימת רק במקרה
שהמצווה נמצא על סף מוות, או רואה עצמו במצב כזה. צוואה בעל פה צריכה להיעשות
בפני שני עדים המבינים את
שפת המצווה, ועליהם לרשום אותה בזיכרון דברים הכולל את תוכן הציווי, התאריך והנסיבות
שהביאו לעריכתה.
לאחר מכן יש להפקיד את הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה. אדם המבקש להפקיד את צוואתו
צריך להגיע אישית ללשכת הרשם לענייני ירושה באזור מגוריו ולהפקיד את הצוואה המקורית,
תעודת זהות ושובר תשלום. הצוואה נשמרת בכספת ורק המצווה יכול לקבל אותה בחזרה
עד יום מותו.

אין תגובות עדיין

השאר תגובה

אתה חייב להיות מחובר על מנת שתוכל להגיב לפוסטים.