More Website Templates @ TemplateMonster.com - January21, 2013!
החמרת מצב רפואי של נפגע עבודה בביטוח לאומי

נפגע תאונת עבודה שנקבעה לו נכות צמיתה ,או שנקבעה לו נכות של 0% וחלה החמרה במצבו
הבריאותי ,או שהתפתח אצלו פגיעה נוספת כתוצאה מהתאונה יכול להגיש החמרה במצבו
הבריאותי למוסד לביטוח לאומי.
יש צורך שממועד קביעת הנכות האחרונה יחלוף תקופה של שישה חודשים,לעיתים ניתן להגיש
בקשה בטרם עברה התקופה ולצרף מסמך רפואי על מנת שהמוסד לביטוח לאומי ידון בבקשה.

אין הגבלה לפעמים שניתן להגיש בקשה להחמרת מצב ,אך ישנם תנאי להגשת הבקשה והוא צירוף
מסמך רפואי המעיד על החמרה במצבו של הנפגע.
לטופס החמרת מצב ניתן לצרף חוות דעת מומחה אשר מתארת את מצבו של הנפגע ומידת ההחמרה
אשר הוא סובל ממנה .
מספר שבועות לאחר שהוגשה התביעה להחמרת המצב יזומן הנפגע לוועדה רפואית שמטרתה לבדוק
את הנפגע ואת מצבו הבריאותי .
בסמכות הוועדה הרפואית לבדוק את מצבו של הנפגע ואף להפחית את האחוזים שנקבעו לו בעבר
וזאת באם מצבו הרפואי השתפר וזאת למעשה הסנקציה בהגשת בקשות סרק.
נפגע אשר קיבל 0% נכות רפואית זכאי להגיש החמרת מצב למוסד לביטוח לאומי ,נכה בעל שיעור
נכות של 0% אינו מסתכן בהפחתת אחוזי נכותו ולכן האפשרות שהוועדה תגדיל לו את אחוזי
הנכות הם גדולים.
לוועדה הרפואית יש צורך להגיע בצירוף תעודת זהות ומלווה ,במידה ויש עו"ד שמייצג את הנפגע הוא
יכול לייצגו בוועדה.
הוועדה רושמת את תלונות הנפגע ולכן מומלץ להגיע עם רשימה מסודרת של תלונות מהם סובל הנפגע
והמגבלות אשר נגרמו לו כתוצאה מכך.
ישנו פרוטוקול אשר נרשם בוועדה ויש צורך לבדוק כי כל התלונות של הנפגע תועדו בפרוטוקול ,לרוב
הבדיקה הרפואית של הוועדה קצרה לכן יש צורך להיות עניינים וממצים .
לאחר מספר ימים החלטת הוועדה בצירוף הפרוטוקול נשלח בדואר,במידה והוחלט לדחות את תביעת הנפגע
בגין החמרה במצבו ניתן יהיה להגיש ערר על ההחלטה.

על מנת למצות את הזכויות המגיעות לכם יש לפנות לעו"ד מנוסה ובקיא בהגשת תביעות מסוג זה.לאחרונה
משרדי ייצג נפגע בתאונת עבודה אשר הגיע אלי עם נכות של 19% לאחר הגשת ערר ובקשת החמרת מצב
קיבל הנפגע מעל 70% נכות.

אין תגובות עדיין

השאר תגובה

אתה חייב להיות מחובר על מנת שתוכל להגיב לפוסטים.